Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Aşağıdaki evraklar kurs başlamadan en az bir ay önce Uzaytem Uçuş Eğitim Organizasyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
(The following documents had to delivered Uzaytem Flight Training Organization at least one month prior to the beginning of course)

A. TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN (FOR TURKISH CITIZENS):
1. Uzaytem Aday Başvuru Formu (KF-001), (Öğrenci işleri tarafından doldurulur)
2. SHGM’nin yetkilendirdiği hastanelerden alınan Sağlık Sertifikası
3. 1 Adet Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı, (Son bir ay içinde düzenlenmiş olmalıdır)
4. 2 Adet Resimli Nüfus Cüzdan Sureti,
5. 3 Adet Resimli İkametgâh Belgesi,
6. 2 Adet Noter tasdikli Diploma Fotokopisi veya Öğrenim Belgesi,
7. 3 Adet Nüfus Cüzdan fotokopisi,
8. 18 adet Vesikalık Fotoğraf (beyaz fonda, arkalarına isim yazılı),
9. Kan Grubu Belgesi (Ehliyet kabul edilir)
10. Pilot Lisansları, Sertifikaları ve Logbookları (eğer varsa)
11. Asker Pilotlar için;
a) Şahsi uçuş kayıt çizelgesi
b) İstifa veya emeklilik onay yazısı
c) Pilot Yıllık Şahsi Uçuş Kayıt Çizelgesi
d) İzin Belgesi veya Emeklilik Onayı
e) Radyo Telephony Kurs Belgesi
f) Kurs Bitirme Belgesi (Modüler ATPL(A))
g) ATPL Teorik Bitirme Sınavı Sonuç Tutanağı (Aslı)

B. FOR CITIZENS OF FOREIGN COUNTRIES (YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN):
1. Trainee Application Form
2. Medical Fitness Report (from a hospital approved by DGCA-TR)
3. Judicial Record & Previous Conviction Document (Ministry of Justice from own country)
4. 3 ea Copy of ID
5. Residence Permission Document (From police centre-foreigners division)
6. 3 ea Photocopy Certificate of Graduation or Diploma
7. Certificate of Foreign Language Knowledge (in notarized document form)
8. 12 Passport-Size Photograph
9. Pilot License and certificates