Sağlık Ön Koşulları

Ön başvuru safhasını tamamlamış ve değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiş olan adaylardan, Ön kayıt esnasında, JAR-FCL’ e göre 1’inci Sınıf Sağlık Sertifikası talep edilmektedir. Söz konusu sertifika SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Sağlık muayenesi tamamlanan pilot adaylarına “ICAO Ek 1 ve JAR FCL 3′ e göre pilotaja elverişlidir” belgesi düzenlenmektedir. Sağlık sertifikalarının geçerlilik süreleri, JAR FCL 3 ve SHT-3 hükümlerine göre SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş hekimlerince belirlenmekte ve havacılık tıp merkezleri kayıt altına alınmaktadır.

Uzaytem bünyesinde 2 inci sınıf sağlık sertifikası ile sadece PPL(A) eğitimine öğrenci kabul edilmektedir.

PPL(A) eğitimine 2’inci sınıf sağlık sertifikası ile başlayan adayların, ATPL(A) Eğitimine devam edebilmeleri için mevcut sertifikalarının 1’inci sınıf sağlık sertifikasına dönüştürülmesi amacıyla Havacılık Tıp Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.