Yönetim

Sorumlu Müdür

Prof. Dr. Plt. Ferşat KOLBAKIR

*

Eğitim Müdürü

*

Kalite Müdürü

Öğt. Gör. Plt. Mehmet Cevat SUNOL

*

SMS Müdürü

Öğt. Gör. Plt. Kıvılcım OZANER

*

Baş Uçuş Öğretmeni

Plt. Burak ADAR

*

Baş Yer dersi Öğretmeni

Plt. Servet BAYRAM

*

Ticaret Müdürü

Asım ÖZTEL